• Възможност за онлайн уроци
  • Усвояване на учебния материал по Български език и литература
  • Поддържане на нивото в училище
  • Надграждане на знания
  • Подготовка за входящи и изходящи тестове
  • Подготовка и тренировка за успешно преминанавне на матурите в 12-ти клас и външното оценяване след 4-ти и 7-ми клас
  • Достъпно представяне на материала
  • Подготвка по писане на есе, отговор на литературен въпрос и преразказ.

*уроците по БЕЛ се провеждат ОНЛАЙН